جانم فدای رهبر
اصول پاسداری(نگهبانی)

حراست و نگهبانی یکی از اقدامات مؤثر و مهمی است که به آن میتوان حفاظت و تأمین لازم را از اماکن ، اشخاص و یا اشیاء معین بعمل آورد .نگهبانی از زمانهای گذشته معمول بوده و حتی قبائل وحشی که در داخل غارها و جنگلها زندگی می کردند برای ایجاد امنیت خود با گماردن عناصر تأمین ، قبیله خود را از خطر حیوانات و سایر انسانها محفوظ می داشته اند .

منظور از نگهبانی یا پاسداری چیست ؟

1 – حفظ و حراست از اموال دولت و پادگانها و اماکن و تأسیسات .

2 – نگهبانی و مراقبت از زندانیان .

3 – انتظامات و مقررات انتظامی .

4 – حفاظت از شخصیتها .

تعریف نگهبان ( پاسدار ) :

فردیست مسلح به دو سلاح ایمان و آتشین ( سرد و گرم ) که جهت جلوگیری از ضربه های دشمن از یک منطقه حفاظت میکند و دارای دو وظیفه عمومی و خصوصی می باشد که مفصلاً به توضیح آن میپردازیم .

الف ) وظیفه عمومی نگهبان :

1 – هر پست را مهمترین پست و هر لحظه را خطرناکترین لحظه بداند .

2 – شناسائی کامل پاس بخش و مسئول پاسدارخانه و آنها را از نظر صدا و وضعیت ظاهر بشناسد .

3 – شناسائی کامل منطقه و حدود آن و آگاهی به اینکه از چه چیز پاسداری میکند.

4 – شناخت راههای ارتباطی پاسدارخانه و سایر پستهای اطراف.

5 – در خط الرأس جغرافیایی قرار نگیرد.

6 – از لباس و پوشش استتار مناسب استفاده کند.

7 – اگر نگهبانها زوجی هستند در موقع موضعگیری روبروی هم قرار نگیرند.

8 – در یک وضعیت و جهت ثابت نماند و ایجاد نور و صدا نکند.

9 – داشتن ارتباط نظری با پستهای مجاور.

10 – هنگام تحویل پست از سالم بودن سلاح و مهمات و خالی بودن جان لوله سلاح اطمینان حاصل کند.

11 – به هنگام نگهبانی در محلی مسلط بر منطقه و تاریک و دارای جان پناه قرار گیرد.

12 – هوشیاری هنگام پست و آهسته پرسیدن اسم شب.

13 – حتی المقدرو با تلفن صحبت نکند،بخصوص بکارنبردن اسم شب و یا اطلاعات مهم .

14 – به هیچ وجه پست خود را ترک نکند.

15 – بجز پاسبخش هیچکس حق تعویض نگهبان را ندارد.

16 – انجام ندادن اعمال ممنوعه (سیگار کشیدن،بازی با سلاح،مطالعه،تماشای تلویزیون،گوش دادن به رادیو...) به هنگام نگهبانی.

17 – انجام وظایف خاص بنا به دستور مسئول پاسدارخانه.

ب ) وظیفه خصوصی نگهبان :

وظیفه ایست که از طرف مسئول ، به خود نگهبان ابلاغ میشود و بنا به موقعیت و حساسیت شخص و یا مکان است که باید چگونه از آن حراست کند.مانند:نگهبان بانکها ،مراقبت از زندانی ، حفاظت از شخصیتها.

پاسدارخانه :

محلی است بصورت ساختمان یا چادر که جهت انجام امور پاسداری در مرکز پادگان قرار دارد.

خصوصیات پاسدارخانه :

1 – در وسط پادگان قرار داشته باشد.

2 – در دید و تیر مستقیم دشمن نباشد.

3 – از تأسیسات و انبار مهمات و سوخت دور باشد.

4 – در جائی نباشد که براحتی به تصرف دشمن درآید.

عناصری که در پاسدارخانه مشغول فعالیت هستند :

مسئول پاسدارخانه ، پاسبخش ، نگهبان ، کمک نگهبان ،تسلیحات چی، تلفن چی یا بی سیم چی .

وظایف مسئول پاسدارخانه :

1 – رسیدگی به کلیه امور جاری در پادگان.

2 – هماهنگی پاسداری با سایر امور جاری در منطقه.

3 – تعیین پاسبخشهای مجرب و کار آزموده جهت هماهنگی بین پستها.

4 – تعیین پستهای مناسب و مسلط بر منطقه و ایجاد سنگرهای مستحکم .

5 – تعیین زمان تعویض پستها در شرایط عادی ، اظطراری (بارندگی ، مه گرفتگی ، برق رفتگی و...).

6 – تعیین سلاحهای مناسب برای سنگرها.

7 – تعیین مقررات ویژه برای پستهای حساس مانند زاغه مهمات ، موتورخانه ، منبع آب و...

8 – تهیه طرحهای ایمنی در شرایط مختلف (خاموشی ، مه غلیظ ، شرایط اضطراری و ...).

9 – تهیه آئین نامه و روشهای جاری و نظارت بر اجرای آنها.

پاس بخش :

فردیست ورزیده ، مجرب و کارآزموده که از طرف مسئول پاسدارخانه جهت نظارت و هماهنگی بین پستها و تعویض نگهبانها تعیین می گردد.

وظایف پاس بخش :

1 – شناسایی کامل پستها و توجیه نگهبانها.

2 – تعویض به موقع نگهبانها.

3 – سرکشی مدام به پستها و برآوردن احتیاجات نگهبان.

4 – تعیین وضعیت مسلح بودن یا غیر مسلح بودن سلاح نگهبان.

5 – جایگزین کردن نگهبان جدید بجای نگهبان غائب یا بیمار.

6 – دریافت گزارش از نگهبانان و تحویل به مسئول پاسدارخانه.

7 – در جریان گذاشتن پاسبخش بعدی از اوضاع منطقه.

8 – دانستن اسم شب.

9 – حضور در فشنگ گذاری و فشنگ برداری نگهبانان.

10 – پاسبخش فقط از مسئول پاسدارخانه دستور می گیرد و موظف است دستورات او را اطاعت کند.

تسلیحات چی :

فردیست در پاسدارخانه که بصورت شبانه روزی اسلحه تحویل اوست و سلاحها و مهمات موجود را کنترل میکند.

وظایف مسئول تسلیحات :

1 – آماده نگه داشتن سلاحهای سالم و خشابهای پر در مواقه ضروری.

2 – کنار گذاشتن سلاحهای خراب جهت تعمیر.

3 – کنترل سلاحها و مهمات موقع تحویل دادن و تحویل گرفتن.

4 – تهیه لیست جنگ افزار و مهمات و تقاضای وسایل مورد نیاز.

5 – تحویل و دریافت سلاح و ثبت آن در دفتر مخصوص ورود و خروج.Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic