جانم فدای رهبر

جهت یابی


 در اینجا به چند روش از روشهای جهت یابی اشاره میکنم و امیدوارم که مورد

قبول واقع شود.

 

در طبیعت چهار جهت اصلی(Cardinal Points) وجود دارد (شمالNorth  ،

جنوب South ،مشرق East ، مغرب West )که با پیدا کردن یکی از آنها به

آسانی میتوان سه جهت دیگر را مشخص نمود ، به این ترتیب که اگر روبه شمال

بایستیم پشت سر ما جنوب ، سمت چپ مغرب و سمت راستمان مشرق خواهد بود.

علاوه بر جهات اصلی ، برای تعیین دقیقتر امتدادها ،جهات فرعی

(Subcardinal Points) نیز بکار میرود که عبارتند از

(شمال شرقی northeast ،جنوب شرقی southeast  ،

جنوب غربی southwest ، شمال غربی northwest ) .

جهت یابی در روز

 

1 بوسیله حرکت ظاهری خورشید :

با توجه به حرکت وضعی زمین به دور خود ، در نیم کره شمالی (ایران در نیم کره

شمالی زمین قرار دارد) هنگام صبح خورشید از مشرق طلوع کرده و به هنگام ظهر

در وسط آسمان کمی متمایل به جنوب میباشد.(یعنی اگر به هنگام ظهر شرعی رو

به خورشید بایستیم بطرف جنوب یستاده ایم) و سپس عصر هنگام در مغرب

غروب میکند. بنابراین اگر هنگام طلوع خورشید هر دودست خود را باز نموده و

بصورت صلیب بایستیم و دست راست خود را بطرف خورشید بگیرم و خورشید را

پوشش دهیم روی ما به طرف شمال ، پشت سر جنوب ، سمت راست ما مشرق و

سمت چپ ما مغرب را به ما نشان میدهد.

 

1/2 بوسیله خورشید و سایه اجسام (به هنگام ظهر شرعی ):

یک قطعه چوب نسبتا صاف را بطور عمود در زمین فرو کنید، سایه سر چوب را

علامتگذاری کنید ، پس از 15 الی 20 دقیقه دوباره محل جدید سایه را علامت

بزنید.حال بوسیله خطی این دونقطه  را به هم وصل  نموده و امتداد دهید.در این

حالت جهت حرکت سایه از غرب به شرق است و مثلثی روی زمین درست می

شود سپس نیمساز مثلث را رسم کنید و انتهای نیمساز جهت شمال را مشخص

میکند.

2/2 بوسیله خورشید و سایه اجسام (به هنگام ظهر شرعی ) :

یک قطعه چوب نسبتا صاف را بطور عمود در زمین فرو کنید، سایه سر چوب را

علامتگذاری کنید ، پس از 15 الی 20 دقیقه دوباره محل جدید سایه را علامت

بزنید. حال دونقطه بر روی زمین داریم ، پای چپ خود را روی سایه اول و پای

راست را روی سایه دوم قرار دهید بطوریکه شاخص پشت سر شما قرار گیرد ،

حال روی شما به طرف شمال ، پشت سر جنوب ، سمت راست مشرق و سمت چپ

مغرب را به ما نشان میدهد.

3- بوسیله خورشید و ساعت عقربه دار (به هنگام ظهر شرعی ):

 

ا لف ) در نیمکره شما لی : ساعت خود را طوری کف دست بگیرید که عقربه

کوچک ساعت شمار به طرف خورشید باشد ، نیمساز زاویه بین عقربه کوچک

ساعت شمار و عدد 12 ، جهت جنوب را نشان میدهد.

 

ب ) در نیمکره جنوبی : ساعت خود را طوری کف دست بگیرید که عدد 12 ب

طرف خورشید باشد ، نیمساز زاویه بین عدد 12 و عقربه کوچک ساعت شمار

جهت شمال را مشخص می نماید.

 

تذکر : چنانچه از ساعت دیجیتالی (کامپیوتری ) استفاده میکنیم همان ساعت را

روی کاغذ بصورت ساعت عقربه دار تبدیل میکنیم .

 

پیدا کردن وقت از روی جهت یابی

 

با داشتن جهت میتوان ساعت را مشخص نمود ، بدین ترتیب که یک نیم دایره

روی زمین رسم میکنیم ،بطوریکه برآمدگی آن بطرف شمال باشد و آنرا به دوازده

قسمت مساوی تقسیم میکنیم و از جهت مغرب به مشرق اعداد 6 الی 18 را می

نویسیم و حتما عدد 12 بطرف شمال باشد، سپس شاخص نسبتا صافی را در مرکز

دایره بصورت عمود در زمین فرو میکنیم ، سایه شاخص بطرف هر عددی که باشد

ساعت تقریبی را به ما نشان میدهد.

 

جهت یابی در شب

 

بوسیله ستارگان صورت فلکی دب اکبر

 

برای جهت یابی در شب ، می توان از ستاره قطبی استفاده کرد.این ستاره به فاصله

یک درجه در امتداد محور عالم و به طرف شمال قرار دارد. برای پیدا کردن ستاره

قطبی باید از صورت فلکی دب اکبر(Ursa Major  ، Big Dipper  ، خرس

بزرگ ، هفت برادران ، هفت اورنگ مهین ، آبگردان بزرگ ، یقلاوی یا ملاقه ای )

استفاده کرد . دب اکبر سومین صورت فلکی بزرگ آسمان محسوب میشود که از

هفت ستاره تشکیل شده  و چهار ستاره دُبّه Dubbe، مِراق Merak ،

فِخِذ Phecde و مِغرِز Megrez  ، تقریباً به شکل چهار ضلعی قرار گرفته اند و

کاسه آبگردان را تشکیل داده و ستارگان قائد Alkaid ، عِناق Mizar ،

و جَون Aloith ،ستارگان دسته آبگردان را تشکیل می دهند.اگر فاصله دو ستاره

لبه آبریز آبگردان دبه و مراق (آلفا ، بتا )که بنامهای قراولان The Pointers

معروفند را شش برابر در امتداد هم  بطرف جلو ترسیم کنیم به ستاره قطبی

(جُدَی Polaris)می رسیم حال اگر رو به ستاره قطبی بایستیم روی ما بطرف

شمال،پشت سر جنوب،سمت راست مشرق،وسمت چپ مغرب را به ما نشان

میدهد .

 

بوسیله ستارگان صورت فلکی ذات الکرسی

 

برای جستجوی ستاره قطبی از صورت فلکی ذات الکرسی Cassiopeia  ، نیز

میتوان استفاده کرد.این صورت فلکی بخاطر شکل M W  مانندش یکی از

صورتهای فلکی بسیار آسان یاب آسمان است.اگر نیمساز زاویه ای که بازتر است

را به اندازه پنج برابر یکی از اضلاع بطرف جلو هدایت کنیم به ستاره قطبی

میرسیم .( صور فلکی دب اکبر و ذات الکرسی همیشه روبروی هم قرار دارند و

حول محور ستاره قطبی در گردش هستند)

 

بوسیله ستارگان صورت فلکی جَبّار

 

صورت فلکی جبار( Orion ،شکارچی و بزرگ منش ) از آسان یاب ترین و

باشکوه ترین صور فلکی آسمان محسوب می شوند . این صورت فلکی از تعدای

ستاره تشکیل شده ویکی از جلوه های صورت فلکی جبار سه ستاره (دلتا ،

اپسیلون ، زتا ) در کمربند آن است که با چهارستاره دیگرشکل علامت سئوال ،

کاغذک ، وبادبادک را تشکیل میدهند . تک ستاره پائین جبارکه نقطه علامت

سئوال ویا دم بادبادک را تشکیل میدهد جهت جنوب را مشخص میکند.(حرکت ا

ین صورت فلکی از مشرق به مغرب است و رؤیت آن از صبحگاه اواخر شهریور و

تا شامگاه اوایل اردیبهشت ماه ادامه دارد)

 

بوسیله مجموعه ستارگان خوشه پروین

 

خوشه پروین Pleiades و هفت خواهران بصورت خوشه انگور و در سمت راست

صورت فلکی جبار قرار دارد و با چشم غیر مسلح تعداد شش ستاره آن بنامهای

(نیّرالثریا ، اطلس ،الکترا ، مائیا ، تحیه ، آستروپ ) قابل رؤیت میباشند و حداقل

یکصد ستاره در بین این خوشه جای دارد که با چشم مسلح قابل دید میباشند . دم

خوشه پروین از دو ستاره بنامهای اطلس و نیر الثریا تشکیل شده که جهت مشرق

را به ما نشان میدهد.

 

بوسیله هلال ماه

 

ماه در اثر انعکاس نور خورشید میدرخشد ، لذا به کمک قسمت روشن ماه میتوان

جهت تابش نور خورشید را معلوم کرد.ماه در نیمه اول زود طلوع و زود غروب

میکند و در نیمه دوم دیر طلوع و دیر غروب میکند . اندکی بعد از هلال ماه نو

یعنی در نیمه اول قوس روشن ماه رو به مغرب است و اگر خطی فرضی از بالای

هلال تا پائین ان ترسیم کنیم حرف P   انگلیسی تشکیل میشود.در نیمه دوم ماه ،

قوس روشن ماه رو به مشرق است هلال ماه حرف q  انگلیسی را تشکیل میدهد.

 

Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic